بيشترين فايده تبليغاتي در بخش كشاورزي در اين سايت ... از هرجاي كشور ميتوانيد بسادگي فعاليت خود را در اين سايت درج نمائيد ... با عضويت در اين سايت از مزاياي آن بهره مند شويد ... محصولات و خدمات خود را در بخش كشاورزي از طريق اين سايت به دنيا معرفي نمائيد... تبليغات با شيوه هاي سنتي، هزينه بسيار و اثربخشي كم دارد.
صفحه اصلی سازمان هاي جهاد كشاورزي

امكانات اعضا

لینکستان

 
سازمان هاي جهاد كشاورزي


سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس : تبريز - خيابان آزادي - حدفاصل ميدان لاله و ميدان جهاد - سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي

استان آذربايجان شرقي

كد پستي: 

تلفن :  5 - 4438000 (0411)

فاكس :  4439940 (0411)

وب سايت :http://www.eaj.ir

پست الكترونيك :

 
سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان غربي چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس :  اروميه-كيلومتر 5 جاده سلماس-سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان غربي

استان آذربايجان غربي

كد پستي: 

تلفن :  4 - 2620970 (0441)

فاكس :  2620967 (0441)

وب سايت :  http://www.waaj.ir

پست الكترونيك : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 
سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس :  اردبيل- شهرك اداري بعثت - جنب ميدان مهارت - سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل

استان اردبيل

كد پستي: 

تلفن : 10 - 7743500 (0451)

فاكس :  7743961 (0451)

وب سايت :  http://www.ardabil-agrijahad.ir

پست الكترونيك : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 
سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس :  اصفهان-دروازه شيراز-خيابان هزار جريب-روبروي فني و حرفه اي-سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

 

كد پستي: 

تلفن :  12- 7913209 (0311)

فاكس :  6691588 (0311)

وب سايت :  http://www.agri-es.ir

پست الكترونيك :  آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 
سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس :  ايلام-آيت ا... حيدري-ساختمان شماره يك - سازمان جهاد كشاورزي استان ايلام

استان ايلام

كد پستي: 

تلفن :  1 - 3338200 (0841)

فاكس :  3338202 (0841)

وب سايت : http://www.ilam.agri-jahad.ir/portal/Home  

پست الكترونيك : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 
سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس :  بوشهر-خيابان وليعصر -جنب دفتر هواپيمائي - سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر

استان بوشهر

كد پستي: 

تلفن :  2524042 (0771)

فاكس : 2527628و 2523752(0771)

وب سايت :  http://www.sjkob.ir

پست الكترونيك :

 
سازمان جهاد كشاورزي استان تهران چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس :  تهران-خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي -  نبش خيابان 28 - صندوق پستي 14335/97 - سازمان جهاد كشاورزي استان -طبقه ششم 

 استان تهران

كد پستي: 

تلفن : 4 - 88728981 (021)

فاكس : 8823554 (021)

وب سايت :  http://www.tehran.agri-jahad.ir/portal/Home

پست الكترونيك :

 
سازمان جهاد كشاورزي استان چهارمحال و بختياري چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس :  شهركرد-دروازه سامان-ميدان امام حسين (ع)-سازمان جهاد كشاورزي استان چهارمهال و بختياري

استان چهارمحال و بختياري

كد پستي: 

تلفن :  1 - 2225400 (0381)

فاكس : 2226919 (0381)

وب سايت :  http://chb-agri-jahad.ir/chb

پست الكترونيك : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 
سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان رضوي چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس :  مشهد-تقاطع خيام - بلوار فردوسي- سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان رضوي

استان خراسان رضوي

كد پستي: 

تلفن: 6 - 8549191 (0511)

فاكس :  7628301 (0511)

وب سايت : http://www.koaj.ir

پست الكترونيك : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 
سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان شمالي چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس :  بجنورد- بزرگراه مدرس - جنب پايانه مسافربري-سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان شمالي

استان خراسان شمالي

كد پستي: 

تلفن :  2254901 و 2254300 (0584)

فاكس :  2255171 (0584)

وب سايت : http://www.nkoaj.ir

پست الكترونيك :

 
سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان جنوبي چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس :  بيرجند - بلوار كشاورز - سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان جنوبي

 

كد پستي: 

تلفن :  2227102 (0561)

فاكس :  2229902 (0561)

وب سايت : http://www.kj-agrijahad.ir

پست الكترونيك : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 
سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس :  اهواز-انتهاي خيابان امام خميني-سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان

استان خوزستان

كد پستي:  1445 - 61335

تلفن :  14 - 5534510 (0611)

فاكس :  22 - 5537321 و 3332142 (0611)

وب سايت : http://www.khouzestan.agri-jahad.ir     

پست الكترونيك :

 
سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس : زنجان - خيابان سعدي شمالي - سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان.

استان زنجان

كد پستي: 13118 - 45137

تلفن : 33137000 (024)

فاكس :  33442495  (024)

وب سايت : http://www.agrizanjan.ir

پست الكترونيك :  آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 
سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس :  سمنان-بلوار بسيج مستضعفان- ساختمان شماره 1 -سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان

استان سمنان

كد پستي: 

تلفن :  3 - 4441031 (0231)

فاكس : 4442079 (0231)

وب سايت :http://www.semnan-aj.ir

پست الكترونيك : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید  

 
سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس :  زاهدان-بلوار بهداشت - جنب پارك لاله -ساختمان شماره 1 -سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان

استان سيستان و بلوچستان

كد پستي: 

تلفن :  2428061 (0541)

فاكس :  2425073 و 2419382 (0541)

وب سايت : http://www.sb-agrijahad.ir/portal/Home         

پست الكترونيك : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 
سازمان جهاد كشاورزي استان فارس چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس :  شيراز-بلوار آزادي - نبش خيابان ارم-سازمان جهاد كشاورزي استان فارس

استان فارس

كد پستي: 

تلفن :  8 - 2272180 (0711)

فاكس :    2299029 و 2293572 (0711)

وب سايت : http://www.fars.agri-jahad.ir

پست الكترونيك :

 
سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس :  قزوين- خيابان فلسطين غربي- نرسيده به بنياد شهيد-سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين

استان قزوين

كد پستي: 

تلفن :  3 - 3335041 (0281)

فاكس :   3336067 (0281)

وب سايت :

پست الكترونيك :

 
سازمان جهاد كشاورزي استان قم چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس :  قم- خيابان امام - روبروي توليد دارو - سازمان جهاد كشاورزي استان قم

 

كد پستي: 195

تلفن :   6705960 (0251)

فاكس :     6701654 (0251)

وب سايت :  http://www.qum.agri-jahad.ir/portal/Home

پست الكترونيك :

 
سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس :  سنندج-خيابان پاسداران-جنب دانشگاه آزاد-سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان

 استان كردستان

كد پستي: 

تلفن : 3289188 و 3289200 و 3232189 (0871)

فاكس :  3289557  (0871)

وب سايت : http://www.kurdistan.agri-jahad.ir

پست الكترونيك : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 
سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس :  كرمان-ميدان آزادي-اول بلوار جمهوري-سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان

استان كرمان

كد پستي: 

تلفن : 56 - 2440151 (0341)

فاكس :  2440013 (0341)

وب سايت :http://agrijahad.kr.ir

پست الكترونيك :

 
سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس : كرمانشاه-ميدان نفت - بلوار كشاورز -ساختمان شماره 1- سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه

استان كرمانشاه

كد پستي: 

تلفن : 8360338 و 8358340 و 8358370 (0831)

فاكس :    8358062  (0831)

وب سايت : http://www.kermanshah.agri-jahad.ir

پست الكترونيك :  آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 
سازمان جهاد كشاورزي استان كهكيلويه و بويراحمد چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس : ياسوج-بلوار شهيد مطهري-ساختمان شماره يك-سازمان جهاد كشاورزي استان كهكيلويه و بوير احمد

استان كهكيلويه و بويراحمد

كد پستي: 

تلفن : 3337270 و 3337265 (0741)

فاكس : 3337275 و 3337278 (0741)

وب سايت :

پست الكترونيك :

 
سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس : گرگان-كيلومتر 1 جاده گرگان -ساري سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان

استان گلستان

كد پستي:49174

تلفن : 8 - 4422751 (0171)

فاكس : 4426551 (0171)

وب سايت :  http://www.golestan-jahad.ir

پست الكترونيك :

 
سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس : رشت-ميدان فرهنگ- پشت پمپ بنزين - روبروي فروشگاه رفاه - سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان

استان گيلان

كد پستي: 

تلفن : 15 - 3220014 و 3225817 (0131)

فاكس : 3220008 و 3223749 (0131)

وب سايت :

پست الكترونيك :

 
سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس : خرم آباد - خيابان انقلاب - جنب مصلاي الغدير - سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان

استان لرستان

كد پستي: 

تلفن : 9 - 3225636 (0661)

فاكس : 3223870 (0661)

وب سايت :  http://www.lorestan-agri.ir

پست الكترونيك :

 
سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس : ساري - سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران

استان مازندران

كد پستي: 

تلفن : 5 - 2264074 و2263306 (0151)

فاكس : 2264036 (0151)

وب سايت : http://www.jkmaz.ir

پست الكترونيك :

 
سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس : اراك - خيابان جهاد سازندگي - سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي

استان مركزي

كد پستي: 

تلفن : 13 - 3136311 (0861)

فاكس : 3136310 (0861)

وب سايت : http://www.jkm.ir

پست الكترونيك : sazman[at]jkm.ir

 
سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس : بندر عباس - بلوار امام خميني (ره) - خيابان طلوع - ساختمان مركزي سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان

استان هرمزگان

كد پستي: 7915857499

تلفن :  5 - 6662541 (0761)

فاكس :  6662061 و 6662060 (0761)

وب سايت :  www.hormozgan-agri-jahad.ir

پست الكترونيك : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 
سازمان جهاد كشاورزي استان همدان چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس : همدان - خيابان مهديه - روبروي توزيع برق - سازمان جهاد كشاورزي استان همدان

استان همدان

كد پستي: 

تلفن :2 - 8255631 (0811)

فاكس : 8260306 (0811)

وب سايت :  http://www.hamedan.agri-jahad.ir

پست الكترونيك :

 
سازمان جهاد كشاورزي استان يزد چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس : يزد - ميدان امام حسين - بلوار دانشجو - روبه روي مركز تربيت معلم شهيد پاكنژاد - سازمان جهاد كشاورزي استان يزد

استان يزد

كد پستي: 

تلفن : 6230082 (0351)

فاكس :  6232685 (0351)

وب سايت : http://www.yazd.agri-jahad.ir/site

پست الكترونيك :

 


تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات