بيشترين فايده تبليغاتي در بخش كشاورزي در اين سايت ... از هرجاي كشور ميتوانيد بسادگي فعاليت خود را در اين سايت درج نمائيد ... با عضويت در اين سايت از مزاياي آن بهره مند شويد ... محصولات و خدمات خود را در بخش كشاورزي از طريق اين سايت به دنيا معرفي نمائيد... تبليغات با شيوه هاي سنتي، هزينه بسيار و اثربخشي كم دارد.
صفحه اصلی

امكانات اعضا

لینکستان

 
سازمان جهاد كشاورزي استان يزد چاپ فرستادن به ایمیل

آدرس : يزد - ميدان امام حسين - بلوار دانشجو - روبه روي مركز تربيت معلم شهيد پاكنژاد - سازمان جهاد كشاورزي استان يزد

استان يزد

كد پستي: 

تلفن : 6230082 (0351)

فاكس :  6232685 (0351)

وب سايت : http://www.yazd.agri-jahad.ir/site

پست الكترونيك :

 
تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات