موارد درخواستی خود را از ستون سمت چپ انتخاب نمایید .
مجموعه انتخاب شده : آبیاری - تعداد فیلم و مولتی مدیای موجود در این مجموعه : 5 می باشد.
  
بازگشت
ردیف
کد
عنوان
نوع
حجم (مگابایت)
توضیحات
انتخاب
همه
1
7-1
انواع سيستم آبياري- آبياري قطره اي
مولتي مديا
9.000
مولتي مدياي آبياري تحت فشار - انواع سيستم هاي آبياري
2
7-2
روش هاي نوين آبياري و كارگاه آموزشي 1
فيلم آموزشي
768.000
فيلم آموزشي روش هاي نوين آبياري و كارگاه آموزشي 1
3
7-3
روش هاي نوين آبياري و كارگاه آموزشي 2
فيلم آموزشي
756.000
فيلم آموزشي روش هاي نوين آبياري و كارگاه آموزشي 2
4
7-4
آبياري تحت فشار
فيلم آموزشي
391.000
فيلم آموزشي آبياري تحت فشار
5
7-5
آبياري باراني - رقص آب پاشها
فيلم آموزشي
484.000
فيلم آموزشي رقص آب پاشها
         
     
* : اقلام اطلاعاتی الزامی