موارد درخواستی خود را از ستون سمت چپ انتخاب نمایید .
مجموعه انتخاب شده : دامی - تعداد فیلم و مولتی مدیای موجود در این مجموعه : 72 می باشد.
  
بازگشت
ردیف
کد
عنوان
نوع
حجم (مگابایت)
توضیحات
انتخاب
همه
1
2-1
پرورش شترمرغ
مولتي مديا
68.000
مولتي مدياي پرورش شترمرغ
2
2-2
پرورش گاو شيري
مولتي مديا
58.000
مولتي مدياي پرورش گاو شيري
3
2-3
پرورش مرغ گوشتي
مولتي مديا
101.000
مولتي مدياي پرورش مرغ گوشتي
4
2-4
پرورش گوسفند
مولتي مديا
22.000
مولتي مدياي پرورش گوسفند
5
2-5
اصول بهسازي جايگاه دام
فيلم آموزشي
144.000
فيلم آموزشي اصول بهسازي جايگاه دام
6
2-6
بهبود كيفيت شير
فيلم آموزشي
198.000
فيلم آموزشي بهبود كيفيت شير
7
2-7
بهبود تغذيه دام
فيلم آموزشي
251.000
فيلم آموزشي بهبود تغذيه دام
8
2-8
زنبورداري
مولتي مديا
180.000
مولتي مدياي زنبورداري
9
2-9
پرورش زنبورعسل
مولتي مديا
116.000
مولتي مدياي پرورش زنبورعسل
10
2-10
پرواربندي گوساله
فيلم آموزشي
203.000
فيلم آموزشي پرواربندي گوساله
11
2-11
اصلاح نژاد دام
فيلم آْموزشي
119.000
فيلم آْموزشي اصلاح نژاد دام
12
2-12
هاري
فيلم آموزشي
299.000
فيلم آموزشي هاري
13
2-13
سل
فيلم آموزشي
263.000
فيلم آموزشي سل
14
2-14
پرورش جوجه هاي گوشتي
مولتي مديا
353.710
مولتي مدياي پرورش جوجه هاي گوشتي
15
2-15
دستگاه پشم چيني ليستر
فيلم آموزشي
430.000
فيلم آموزشي دستگاه پشم چيني ليستر
16
2-16
تهيه فرآورده هاي لبني غذاي اول
فيلم آموزشي
244.000
فيلم آموزشي تهيه فرآورده هاي لبني غذاي اول
17
2-17
تهيه فرآورده هاي لبني غذاي دوم
فيلم آموزشي
168.000
فيلم آموزشي تهيه فرآورده هاي لبني غذاي دوم
18
2-18
فرآورده هاي لبني
فيلم آموزشي
144.000
فيلم آموزشي فرآورده هاي لبني
19
2-19
طرز تهيه خوراك طيور
فيلم آموزشي
241.000
فيلم آموزشي طرز تهيه خوراك طيور
20
2-20
اقتصاد خانواده (روستايي)
فيلم آموزشي
166.000
فيلم آموزشي اقتصاد خانواده (روستايي)
21
2-21
خون آشام
فيلم آموزشي
249.000
فيلم آموزشي خون آشام
22
2-22
بيماريهاي واگير
فيلم آموزشي
222.000
فيلم آموزشي بيماريهاي واگير
23
2-23
پرورش بوقلمون گوشتي
فيلم آموزشي
251.000
فيلم آموزشي پرورش بوقلمون گوشتي
24
2-24
پرواربندي گوسفند
فيلم آموزشي
280.000
فيلم آموزشي پرواربندي گوسفند
25
2-25
گوسفند فراهاني
فيلم آموزشي
200.000
فيلم آموزشي گوسفند فراهاني
26
2-26
فرآوري محصولات كشاورزي
فيلم آموزشي
221.000
فيلم آموزشي فرآوري محصولات كشاورزي
27
2-27
غني سازي كاه
فيلم آموزشي
245.000
فيلم آموزشي غني سازي كاه
28
2-28
آزولا
فيلم آموزشي
246.000
فيلم آموزشي آزولا
29
2-29
تجربه شيرين در گاوداري
فيلم آموزشي
527.000
فيلم آموزشي تجربه شيرين در گاوداري
30
2-30
بيماري MCF
فيلم آموزشي
93.000
فيلم آموزشي بيماري MCF
31
2-31
بيماريهاي تيلريوز
فيلم آموزشي
287.000
فيلم آموزشي بيماريهاي تيلريوز (زردي) بيماري انگل خوني در گاو
32
2-32
تب مالت
فيلم آموزشي
277.000
فيلم آموزشي تب مالت
33
2-33
بيماري هاري در گاو و گوسفند
فيلم آموزشي
104.000
فيلم آموزشي بيماري هاري در گاو و گوسفند
34
2-34
اشتر
فيلم آموزشي
344.000
فيلم آموزشي اشتر
35
2-35
پرورش طيور نژاد كاپ
پاورپوينت و word و pdf
180.000
پاورپوينت و word و pdf پرورش طيور نژاد كاپ به صورت مقالات انگليسي و فارسي
36
2-36
اسب
فيلم آموزشي
243.000
فيلم آموزشي اسب
37
2-37
پرورش مرغ گوشتي
مولتي مديا
101.000
مولتي مدياي پرورش مرغ گوشتي
38
2-38
كپلك
فيلم آموزشي
150.000
فيلم آموزشي كپلك : فاسيولا هپاتيكا
39
2-39
آمون
فيلم آموزشي
490.000
فيلم آموزشي آمون
40
2-40
بيماري كيست هيداتيك
فيلم آموزشي
202.000
فيلم آموزشي بيماري كيست هيداتيك
41
2-41
بهداشت شير
فيلم آموزشي
89.000
فيلم آموزشي بهداشت شير
42
2-42
پرورش زنبورعسل 2
فيلم آموزشي
80.360
فيلم آموزشي پرورش زنبورعسل 2
43
2-43
پرورش ملكه زنبورعسل
فيلم آموزشي
174.000
فيلم آموزشي پرورش ملكه زنبورعسل
44
2-44
تبديل كندوهاي سنتي به صنعتي
فيلم آموزشي
109.000
فيلم آموزشي تبديل كندوهاي سنتي به صنعتي
45
2-45
پرورش زنبورعسل 1
فيلم آموزشي
102.000
فيلم آموزشي پرورش زنبورعسل قسمت اول (ابزارآلات زنبورداري)
46
2-46
طرح بهبود تغذيه دام از روش سنتي به روش مخلوط يا كامل
مولتي مديا
226.000
مولتي مدياي طرح بهبود تغذيه دام از روش سنتي به روش مخلوط يا كامل
47
2-48
بهداشت شير
فيلم آموزشي
97.000
فيلم آموزشي بهداشت شير
48
2-49
آشنايي با بيماريهاي لوك آمريكايي
فيلم آموزشي
270.970
فيلم آموزشي آشنايي با بيماريهاي لوك آمريكايي 
49
2-50
كنه واروآ
فيلم آموزشي
154.030
آشنايي با بيماري كنه واروآ در زنبورداري
50
2-51
نوزما
فيلم آموزشي
235.820
فيلم آموزشي آشنايي با بيماري نوزما (بيماري زنبوران بالغ) در زنبورداري
51
2-52
ضدعفوني سالنهاي مرغداري
فيلم آموزشي
272.800
فيلم آموزشي ضدعفوني سالنهاي مرغداري
52
2-53
بهداشت فردي كارگران در دامداري ها
فيلم آموزشي
163.850
فيلم آموزشي بهداشت فردي كارگران در دامداري ها
53
2-54
كنستانتره و اهميت آن در تغذيه دام
فيلم آموزشي
233.000
فيلم آموزشي كنستانتره و اهميت آن در تغذيه دام
54
2-55
تلقيح مصنوعي
فيلم آموزشي
188.000
فيلم آموزشي تلقيح مصنوعي
55
2-56
تغذيه دام
فيلم آموزشي
284.000
فيلم آموزشي تغذيه دام
56
2-57
بيماري هاري
فيلم آموزشي
303.000
فيلم آموزشي بيماري هاري
57
2-58
بهسازي و بازسازي جايگاه دام
فيلم آموزشي
171.000
فيلم آموزشي بهسازي و بازسازي جايگاه دام 1 و 2
58
2-62
كاهش بار ميكروبي شير
فيلم آموزشي
539.000
فيلم آموزشي كاهش بار ميكروبي شير - هيبريد ويگور (آميخته گري كنترل شده)
59
2-63
هيبريدويگور
فيلم آموزشي
293.000
فيلم آموزشي هيبريد ويگور (آميخته گري كنترل شده)
60
2-64
حذف شاخ گوساله و شاخ بري گاو
فيلم آموزشي
220.000
فيلم آموزشي حذف شاخ گوساله و شاخ بري گاو
61
2-65
كاهش بار ميكروبي شير 2
فيلم آموزشي
157.000
فيلم آموزشي كاهش بار ميكروبي شير 2
62
2-66
ملكه در ميان زنبوران
فيلم آموزشي
163.000
فيلم آموزشي ملكه در ميان زنبوران
63
2-67
شترمرغ
فيلم آموزشي
231.000
فيلم آموزشي شترمرغ
64
2-68
اهميت مصرف كنستانتره در تغذيه دام
فيلم آموزشي
232.000
فيلم آموزشي اهميت مصرف كنستانتره در تغذيه دام
65
2-69
بهداشت شير از توليد تا مصرف
فيلم آموزشي
80.000
فيلم آموزشي بهداشت شير از توليد تا مصرف
66
2-70
آشنايي با برنامه هاي توليد مثل در گاو شيري
فيلم آمورشي
128.000
فيلم آمورشي آشنايي با برنامه هاي توليد مثل در گاو شيري
67
2-71
بيماري هاي زنبورعسل
پاورپوينت
35.000
پاورپوينت بيماري هاي زنبورعسل
68
2-72
تلقيح مصنوعي
فيلم آموزشي
135.000
فيلم آموزشي تلقيح مصنوعي
69
2-59
انگلهاي خارجي دام و عوارض مربوطه
فيلم آموزشي
133.000
فيلم آموزشي آشنايي با انگلهاي خارجي دام و عوارض مربوطه
70
2-60
انگلهاي داخلي دام
فيلم آموزشي
109.000
فيلم آموزشي انگلهاي داخلي دام
71
2-61
ورم پستان 1 و 2
فيلم آموزشي
170.000
فيلم آموزشي ورم پستان قسمت اول و دوم
72
2-47
روشهاي صحيح شيردوشي
فيلم آموزشي
256.000
فيلم آموزشي روشهاي صحيح شيردوشي
         
     
* : اقلام اطلاعاتی الزامی