موارد درخواستی خود را از ستون سمت چپ انتخاب نمایید .
مجموعه انتخاب شده : باغی و گلخانه ای - تعداد فیلم و مولتی مدیای موجود در این مجموعه : 31 می باشد.
  
بازگشت
ردیف
کد
عنوان
نوع
حجم (مگابایت)
توضیحات
انتخاب
همه
1
1-1
گياه شناسي و خواص درماني سيب در ايران
مولتي مديا
8.000
مولتي مدياي گياه شناسي و خواص درماني سيب در ايران
2
1-2
زيتون
مولتي مديا
81.000
مولتي مدياي زيتون
3
1-3
بيماريهاي قارچي در گلخانه هاي خيار
فيلم آموزشي
211.000
فيلم آموزشي بيماريهاي قارچي در گلخانه هاي خيار
4
1-4
پرورش خيار گلخانه اي
مولتي مديا
123.620
مولتي مدياي پرورش خيار گلخانه اي
5
1-5
پرورش قارچ صدفي
فيلم آموزشي
186.000
فيلم آموزشي پرورش قارچ صدفي
6
1-6
نگهداري و مراقبت از درختان سيب پايه مالينگ
فيلم آموزشي
141.000
فيلم آموزشي نگهداري و مراقبت از درختان سيب پايه مالينگ
7
1-7
زيتون
تصاوير
76.000
تصاوير و اسكن كتاب زيتون
8
1-8
دستورالعمل توليد نهال محصولات باغباني
ورد و اكسل
90.000
دستورالعمل توليد نهال محصولات باغباني
9
1-9
كشت پسته
مولتي مديا
15.000
مولتي مدياي كشت پسته
10
1-10
كشت مركبات
مولتي مديا
43.000
مولتي مدياي كشت مركبات
11
1-11
كشت انگور
مولتي مديا
110.730
مولتي مدياي كشت انگور
12
1-12
آفات و بيماريهاي گياهي
مولتي مديا
214.000
مولتي مدياي آفات و بيماريهاي گياهي
13
1-13
هرس درختان انگور
فيلم آموزشي
222.000
فيلم آموزشي هرس درختان انگور
14
1-14
كشت خرما
مولتي مديا
104.000
مولتي مدياي كشت خرما
15
1-15
آفات ، بيماري ها و علف هاي هرز سيب
فيلم آموزشي
599.000
فيلم آموزشي آفات ، بيماري ها و علف هاي هرز سيب
16
1-16
آفات درختان ميوه سردسيري
فيلم آموزشي
264.000
فيلم آموزشي آفات درختان ميوه سردسيري
17
1-17
گل محمدي و گلاب
فيلم آموزشي
224.000
فيلم آموزشي گل محمدي و گلاب
18
1-18
پرورش قارچ صدفي در منزل
فيلم آموزشي
242.940
فيلم آموزشي پرورش قارچ صدفي در منزل
19
1-19
قارچ صدفي
فيلم آموزشي
163.810
فيلم آموزشي قارچ صدفي
20
1-20
زيتون دانه هاي دوستي
فيلم آموزشي
267.000
فيلم آموزشي زيتون دانه هاي دوستي
21
1-21
فندق
فيلم آموزشي
210.000
فيلم آموزشي فندق
22
1-22
خرما
فيلم آموزشي
429.000
فيلم آموزشي خرما (ميوه گرمسيري) 
23
1-23
زردآلو و فرآوري
فيلم آموزشي
163.000
فيلم آموزشي زردآلو و فرآوري
24
1-24
زيتون
فيلم آموزشي
245.000
فيلم آموزشي زيتون
25
1-25
آفات خرما
فيلم آموزشي
229.570
فيلم آموزشي آفات خرما
26
1-26
ارقام توصيه شده بادام
فيلم آموزشي
119.000
فيلم آموزشي ارقام توصيه شده بادام
27
1-27
كشمش
فيلم آموزشي
511.000
فيلم آموزشي كشمش
28
1-28
خرما 2
مولتي مديا
83.000
مولتي مدياي كشت خرما 2
29
1-29
معرفي زيتون كار نمونه كشوري
فيلم آموزشي
231.000
فيلم آموزشي معرفي زيتون كار نمونه كشوري
30
1-30
آموزش كشت فلفل هاي رنگي در گلخانه
فيلم آموزشي
344.000
فيلم آموزشي كشت فلفل هاي رنگي در گلخانه
31
1-31
تريستيزاي مركبات
فيلم آموزشي
507.000
فيلم آموزشي تريستيزاي مركبات (نوعي بيماري مركبات)
         
     
* : اقلام اطلاعاتی الزامی